BST Group ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล

CSR News วันพุธ, 08 มิถุนายน 2565 10:59

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา BST Group ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อการศึกษา และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 5-8 มิ.ย. 2565 ในชื่อ “เปลี่ยนขยะ เป็นกองบุญ” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด กนอ. วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และมีผู้ประกอบการให้การตอบรับร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ หรือ BST ได้รวบรวมวัสดุรีไซเคิล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาร่วมทำบุญด้วย อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน