BST Group ร่วมกิจกรรม D DAY จิตอาสาทาสี และวาดรูประบายสีให้สวยงาม Featured

CSR News วันจันทร์, 09 พฤษภาคม 2565 14:00

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม D DAY จิตอาสาทาสีและวาดรูประบายสีกำแพงให้สวยงาม ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่ม BST จำนวน 20 แพ็ค โดยมีบาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำนวยการศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายที่ทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ