BST Group ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน และมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

CSR News วันจันทร์, 11 เมษายน 2565 12:25

BST Group ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน และมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

 

กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Group) ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ชุมชน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง ระหว่างวันที่ 7-30 เมษายน 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Group) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 38 ชุมชน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 570,000 บาท ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14