BST ร่วมกับ COVESTRO จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดสร้างความสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งเสริมความหลากหลายด้านชีวภาพ

CSR News วันอังคาร, 09 พฤศจิกายน 2564 18:37

BST ร่วมกับ COVESTRO จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดสร้างความสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งเสริมความหลากหลายด้านชีวภาพ

9 พ.ย. 2564 - บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกับ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธุ์และสื่อสารองค์กร พร้อมพนักงาน โดยมีคุณนภาภัฒน์อู่เจริญ ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้า ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และส่งเสริมความหลากหลายด้านชีวภาพร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลานิล, ปลาตะเพียน และปลานวลจันทร์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,000 ตัว.