BST จัดกิจกรรมปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำจืด สร้างความ สมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งเสริมความหลากหลายด้านชีวภาพ

CSR News วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564 09:47

BST จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด สร้างความสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติส่งเสริมความหลากหลายด้านชีวภาพ29 ต.ค. 2564 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกับชุมชนโขดหินมิตรภาพ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และส่งเสริมความหลากหลายด้านชีวภาพ ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,000 ตัว นำมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง