Admin

Admin

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ส่วนชุมชนสัมพันธ์ ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพลา เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ (ทาสีหอระฆัง) และที่พักโรงเรือนดูแลสัตว์ (สุนัข) โดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ส่วนชุมชนสัมพันธ์ ได้รวบรวมเงินจากเพื่อนพนักงานผู้มีจิตศรัทธา BST/BSTE 

บริษัท BST ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา

CSR News วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 15:07

     เมื่อวันที่ 20–21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา BST ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้

CSR-DIW Continuous Award 2020 & CSR-DIW Beginner Award 2020

CSR News วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 11:06

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563  บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด และ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด ได้เข้ารับโล่รางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน” (CSR-DIW Continuous Award 2020) และในปีนี้ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (โครงการผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์) ได้รับรางวัลงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Beginner Award 2020) เป็นปีแรก ซึ่งได้เกียรติจาก นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด มอบถุงมือทางการแพทย์ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (สสจ.) จำนวน 400,000 ชิ้น มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และถุงมือที่นำไปมอบเป็นผลิตภัณฑ์ปลายทางชนิดหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมส่งมอบผ่าน นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

BST และ SCG บริจาคถุงมือทางการแพทย์

Corporate News วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2563 21:02

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือบีเอสที ร่วมกับ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 4 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 1,200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน จ.ระยอง ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายมงคล เฮงโรจนโสภณ กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี พร้อมด้วยผู้บริหารจากบีเอสที และธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมส่งมอบ โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางสุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด  บริจาคถุงมือยาง จำนวน 10,000 คู่  โดยมี นพ.คุณากร วงศ์ทิมารัตน์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี  เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลชลบุรีขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจอันงดงามและอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

BST People

Corporate News วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563 08:09