Corporate News | ข่าวสารองค์กร

กรุงเทพ ซินธิติกส์ (โรงงานน้ำยางไนไตร์ล) และบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ได้รับเหรียญเงินโดยอยู่ใน Top 25 ของบริษัทที่ได้รับการประเมินความยั่งยืนโดย ECOVADIS โดยมีคะแนนความยั่งยืน: 59/100 หรือ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 79

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 79 หมายความว่าคะแนนของเราสูงกว่าหรือเท่ากับของบริษัททั้งหมดที่จัดอันดับโดย EcoVadis (เป็นอันดับ ณ. ขณะช่วงเวลาที่ประกาศผล)

 

EcoVadis เป็นผู้ให้บริการจัดอันดับความยั่งยืนแบบองค์รวมระดับโลก ซึ่งครอบคลุมระบบบริหารจัดการในวงกว้าง ด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยบริษัทแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินในประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยอ้างอิงตามขนาด อุตสาหกรรม และสถานที่ตั้งของบริษัทนั้นๆ

5 มิถุนายน l วันสิ่งแวดล้อมโลก

Corporate News วันอาทิตย์, 05 มิถุนายน 2565 07:32
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน นั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของทุกคน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะช่วยกัน เพื่อโลกใบนี้ | วันสิ่งแวดล้อมโลก
 
 
"วิธีรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

1. Circular Economy แยกขยะให้ถูกวิธี แปลง "ขยะให้กลายเป็น "ทรัพย์" อีกทั้งส่งเสริมแนวคิด “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” 

2. Packaging ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ Reuse ได้ผลิตจากวัสดุ Recycle หรือจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

3. EV Car ลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้คนหันมาสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพราะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนไม่ปล่อยมลพิษและควันดำ

4. Plant Based Food อร่อยด้วยช่วยโลก หรือจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

5. Solar Rooftop ตัวช่วยประหยัดไฟ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันหมด เป็นพลังงานสะอาดช่วยลดคำไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก

6. Vertical Garden & Farm จัดสวนรักษ์โลกแนวใหม่ จัดสวนแนวตั้งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพิ่มทัศนียภาพ ช่วยฟอกอากาศ และลดอุณหภูมิของบ้านหรืออาคาร

7. ลงทุนใน Green Investment เลือกลงทุนที่คำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสังคมและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นตัวเลือกที่กำลังได้รับ

 
 
ขอฟังวิธี “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" ยังไงในแบบที่เพื่อนๆ ทำ หรือไอเดียโดน ๆ มาแชร์กันหน่อยนะ!
 
ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

BST ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) นำโดยคุณชาตรี ชื่นชมสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมและมอบเงินทำบุญ  เนื่องในกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  มิถุนายน   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) คว้ารางวัลเกียรติยศ Green Industry Level 4 ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Industry Level 4) ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)โดยมีนายวิโรจน์  เลิศสลัก  ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน เป็นผู้แทน รับโล่รางวัล  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 567 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีแนวการบริหารจัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงการเป็นวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งทางบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อันจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน.