Corporate News | ข่าวสารองค์กร

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) คว้ารางวัลเกียรติยศ Green Industry Level 4 ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 - บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Industry Level 4) ด้านวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)โดยมีนายวิโรจน์  เลิศสลัก  ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน เป็นผู้แทน รับโล่รางวัล  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 567 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีแนวการบริหารจัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงการเป็นวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งทางบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อันจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน.

BST เร่งสนับสนุนถุงมือทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลใน จ.ระยองอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยผู้เดือดร้อน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 - บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) นำโดยนายชาตรี ชื่นชมสกุล ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เร่งเดินหน้าสนับสนุนถุงมือทางการแพทย์มอบให้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลทับมา และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รวมทั้งสิ้น 35,000 ชิ้น มูลค่า 90,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และในโอกาสบริษัทฯ ครบรอบ 30 ปี นอกจากการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 160 ชุด รวมเป็นเงินบริจาคจากพนักงาน 54,000 บาท เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19 อีกด้วย

 

ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน และขอส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยดูแลป้องกันตนเอง รักษาความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19

BST ครบรอบ 30 ปี เดินหน้ามอบงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า รวม 1,500,000 บาท

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2564 เนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ปี บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตอย่างเต็มกำลัง  โดยมอบงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

 

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด มอบถุงมือทางการแพทย์ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (สสจ.) จำนวน 400,000 ชิ้น มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และถุงมือที่นำไปมอบเป็นผลิตภัณฑ์ปลายทางชนิดหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมส่งมอบผ่าน นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

BST และ SCG บริจาคถุงมือทางการแพทย์

Corporate News วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2563 21:02

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือบีเอสที ร่วมกับ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 4 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 1,200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน จ.ระยอง ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายมงคล เฮงโรจนโสภณ กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี พร้อมด้วยผู้บริหารจากบีเอสที และธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมส่งมอบ โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางสุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ