วันที่ 17 มิ.ย. 65 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ BST นำโดยคุณสิทธวีร์  ตันตราสัย ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย คุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมพนักงานจิตอาสา ร่วมปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยเติมยางมะตอยบริเวณรอยต่อผิวถนน ภายใต้โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” โดยมีคุณสุนทร ปริญจิตต์ ประธานชุมชนบ้านพลง และชาวชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงระดับพื้นผิวถนนทางเข้าชุมชนบ้านพลง ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน และเป็นการสานต่อความร่วมมือดำเนินกิจกรรมระหว่างบริษัทฯ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของผู้บริหาร ที่ได้พบปะผู้นำชุมชนและสานเสวนาเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมภายนอก โดยเขียนโครงการมานำเสนอผ่าน “คณะทำงานโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยโครงการที่จะผ่านการพิจารณาอนุมัติต้องเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนหรือกลุ่มบุคคลเป็นส่วนใหญ่ และมุ่งเน้นกิจกรรมที่พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ตอบโจทย์ความยั่งยืนต่อไป

กรุงเทพ ซินธิติกส์ (โรงงานน้ำยางไนไตร์ล) และบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ได้รับเหรียญเงินโดยอยู่ใน Top 25 ของบริษัทที่ได้รับการประเมินความยั่งยืนโดย ECOVADIS โดยมีคะแนนความยั่งยืน: 59/100 หรือ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 79

เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 79 หมายความว่าคะแนนของเราสูงกว่าหรือเท่ากับของบริษัททั้งหมดที่จัดอันดับโดย EcoVadis (เป็นอันดับ ณ. ขณะช่วงเวลาที่ประกาศผล)

 

EcoVadis เป็นผู้ให้บริการจัดอันดับความยั่งยืนแบบองค์รวมระดับโลก ซึ่งครอบคลุมระบบบริหารจัดการในวงกว้าง ด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยบริษัทแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินในประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยอ้างอิงตามขนาด อุตสาหกรรม และสถานที่ตั้งของบริษัทนั้นๆ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา BST Group ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อการศึกษา และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 5-8 มิ.ย. 2565 ในชื่อ “เปลี่ยนขยะ เป็นกองบุญ” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด กนอ. วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และมีผู้ประกอบการให้การตอบรับร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ หรือ BST ได้รวบรวมวัสดุรีไซเคิล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาร่วมทำบุญด้วย อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน

5 มิถุนายน l วันสิ่งแวดล้อมโลก

Corporate News วันอาทิตย์, 05 มิถุนายน 2565 07:32
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน นั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของทุกคน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะช่วยกัน เพื่อโลกใบนี้ | วันสิ่งแวดล้อมโลก
 
 
"วิธีรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

1. Circular Economy แยกขยะให้ถูกวิธี แปลง "ขยะให้กลายเป็น "ทรัพย์" อีกทั้งส่งเสริมแนวคิด “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” 

2. Packaging ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ Reuse ได้ผลิตจากวัสดุ Recycle หรือจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

3. EV Car ลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้คนหันมาสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพราะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนไม่ปล่อยมลพิษและควันดำ

4. Plant Based Food อร่อยด้วยช่วยโลก หรือจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

5. Solar Rooftop ตัวช่วยประหยัดไฟ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันหมด เป็นพลังงานสะอาดช่วยลดคำไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก

6. Vertical Garden & Farm จัดสวนรักษ์โลกแนวใหม่ จัดสวนแนวตั้งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพิ่มทัศนียภาพ ช่วยฟอกอากาศ และลดอุณหภูมิของบ้านหรืออาคาร

7. ลงทุนใน Green Investment เลือกลงทุนที่คำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสังคมและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นตัวเลือกที่กำลังได้รับ

 
 
ขอฟังวิธี “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" ยังไงในแบบที่เพื่อนๆ ทำ หรือไอเดียโดน ๆ มาแชร์กันหน่อยนะ!
 
ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม