career process

 

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร เรามองว่า พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน จึงต้องดูแลกันอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับและหน้าที่อันสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน

ในด้านการสรรหาคนเข้ามาร่วมงานกับเรา

BST พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและนอกเหนือไปจากความรู้ประสบการณ์ทำงาน ก็คือ ทัศนคติ มุมมองต่อการใช้ชีวิตการทำงานกับเพื่อร่วมงานและต่อสังคม มีศักยภาพในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership คิดดี พูดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เน้นการทำงานร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้องของทุกทีม โดยยึดมั่นตามวัฒนธรรมองค์กร Success together เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสรรค์ความสำเร็จ อันประกอบไปด้วย ค่านิยมหลัก 7 ประการ ได้แก่ Safety ,unity, Customer Focus, Continuous Improvement, Envisioning, Sense of Ownership และ Society

ซึ่งคนที่จะรับเข้ามาอยู่ด้วยกัน หากมีค่านิยมเดียวกับเรา ก็จะเข้ามาอยู่ใน สังคมการทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงานด้วยกัน

 

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • Sales Executive / ผู้แทนขาย

  Sales Executive / ผู้แทนขาย

  Location:  Sathorn Office, Bangkok

   

  Job Highlights

  - 3-5 years of working experience in sales both domestic and export

  - Degree in Chemical, Polymer Science or Business

  - Business / Market development role

   

  Job Description

  General Purpose

  The role of Sales Executive is to develop and maintain a deep understanding of the synthetic latex/rubber and End User markets, to use this understanding to help develop, establish and maintain the business strategy, and to implement the tactics required for achievement of company objectives.

   

  Job Scope and Responsibilities

  - Responsible for the development and performance of all sales activities in assigned market and industries.

  - To achieve sales target.

  - Handle sales complaints.

  - Maintain current, detailed, and accurate synthetic latex consumption and supply analysis.

  - Conduct sales plan according to company’s target and customer’s demand for production planning including supply chain and logistics management.

  - Responsible to develop, keep current, and communicate the business’ knowledge of customers and glove end users (market/product) and emerging trends.

  - Responsible to gather, keep current, and communicate the business’ information and knowledge of competitors.

  - Develop relationships with key decision makers and leaders in the market.

   

  Education / Experience 

  - Bachelor’s degree in Chemical engineer or petrochemical engineer or polymer science or business or marketing-related degree or equivalent professional qualification.

  - 3-5 years of working experience in sales, product management, or business/market development role with good analytical and great enterprising mind.

  - Relevant product and industry knowledge.

  - Relevant Medical business knowledge

   

  General requirements

  - Bachelor's degree in Chemical Engineer or related field.

  - Achieve a minimum GPA of 2.70 for a bachelor's degree and 3.30 for a master's degree.

  - Good command of both spoken and written in English (TOEIC : 650up)

  - Experience in managing international business and multiple countries.

  - Good presentation and communication skill.

  - Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude.

  - Computer literate and Proficient in MS-Office.

  Why join us? 

        
         As we are providing the attractive remuneration package will be commensurate with successful candidates such as;

  - Competitive Salary

  - Bonus

  - Provident fund

  - Group insurance ( Health, Accident and Life) 

  - etc.


  Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • IT Infrastructure Systems Engineer

  IT Infrastructure Systems Engineer

   

  Job Highlights

  - Work in Map Ta Phut, Rayong

  - Competitive salary with high benefit

  - Network Security

  Job Description

  Responsibilities:

  - Maintaining and administering computer networks and related computing environments including systems software, applications software, hardware, and configurations.

  - Performing disaster recovery operations and data backups when required.

  - Troubleshooting, diagnosing and resolving hardware, software, and other network and system problems.

  - Maintaining, configuring, and monitoring virus protection software and email applications.

  - Monitoring network performance to determine if adjustments need to be made.

  - Conferring with network users about solving existing system problems.

  - Operating master consoles to monitor the performance of networks and computer systems.

  - Designing, configuring and testing networking software, computer hardware, and operating system software

   

  Skill / Knowledge requirement:

  - Good knowledge in information security standards and practices including incident response, security technology & tool.

  - Strong understanding of network infrastructure and network hardware.

  - Ability to implement, administer, and troubleshoot network infrastructure devices, including wireless access points, firewall, routers, switches, controllers.

  - Knowledge of application transport and network infrastructure protocols.

  - Ability to quickly learn new or unfamiliar technology and products using documentation and internet resources.

  - LAN and WAN experience.

   

  Qualifications:

  - Age 25- 30 years old

  - At least 2 years experience in Infrastructure systems or related field 

  - Bachelor degree in Computer Science, Engineering or a related subject

  - Minimum Average GPA 2.70

  - TOEIC 550 above

  Why join us?       
  As we are providing the attractive remuneration package will be commensurate with successful candidates such as;

  - Competitive Salary

  - Bonus

  - Provident fund

  - Group insurance ( Health, Accident and Life)

  - Good training support 

  - etc.


   Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

   

  Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

   

  Bangkok Synthetics Co., Ltd.
   
  Work Location : Rayong
   
  Posted on 18-May-21
   


  Job Scope and Responsibilities

  • To develop, implement and maintain company quality assurance system.
  • Identifying and solving operation and process problems to resolve and prevent quality issues.
  • Prepare quality assurance documents for customers as requested.
  • Coordinate with customers/suppliers and other functions in the company for customer audit as requested.
  • Coordinate with all concerned dept. the quality, giving the quality information for problem-solving, and cooperate for quality improvements.

  General Requirements:
  • Achieved minimum GPA of 2.70 for a bachelor's degree in Science, Chemical Engineer or equivalent.
  • Good Command in English TOEIC Score minimum 550 is required.
  • Good analytical and problem diagnostic skills.
  • Good interpersonal and communication skills.
  • Experience in petrochemical manufacturing is an advantage.
  • Fresh graduates from any faculties related are also welcomed.

   

   
 • QA and System Development Engineer

   

  QA and System Development Engineer

   
  Work Location: Rayong
   
  Posted on 18-May-21
   

   

  Key Responsibilities
   
  We are looking for QA and System Development Engineer who will be a part of our teams and help us develop, implement and maintain the company quality assurance system.

   

  Job Scope 

  • To develop, implement and maintain company quality assurance system.
  • Identifying and solving operation and process problems to resolve and prevent quality issues.
  • Prepare quality assurance documents for customers as requested.
  • Coordinate with customers/suppliers and other functions in the company for customer audit as requested.
  • Coordinate with all concerned dept. the quality, giving the quality information for problem-solving, and cooperate for quality improvements.

  General Requirements:
   
  • Achieved minimum GPA of 2.70 for a bachelor's degree in Science, Chemical Engineer or equivalent.
  • Good Command in English TOEIC Score minimum 550 is required.
  • Good analytical and problem diagnostic skills.
  • Good interpersonal and communication skills.
  • Experience in petrochemical manufacturing is an advantage.
  • Fresh graduates from any faculties related are also welcomed.

   

   

   

   

 • พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ/Lab Technician

  พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ / Lab Technician

   

  Bangkok Synthetics Co., Ltd.
   
  Work Location : Rayong
   
  Posted on 25-May-21
   
   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ทำการทดลอง บันทึกผลการทดลอง และรายงานผลการทดลองตามงานที่ได้มอบหมาย

  • ทวนสอบ สอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

  • ควบคุมเอกสารและติดตามความปลอดภัย


  คุณสมบัติเบื้องต้น :
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาปิโตรเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม 

  • เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.7 ขึ้นไป

  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานปิโตรเคมี ตั้งแต่ 0-5 ปีขึ้นไป

  • มีความรู้ในด้านกระบวนการผลิต

  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  • มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

   

   
 • Chemist - Technical Support and Development

  Chemist - Technical Support and Development

   

  Bangkok Synthetics Co., Ltd.
   
  Work Location : Rayong
   
  Posted on 20-May-21
   
   
   

  Job Highlights

  •  Inorganic Chemistry

  •  Technical Support
  •  Chinese

    

  Job Description

  Conduct PDCA to go forward smoothly and complete on schedule/ Good idea for improve quality of existing product and also to develop a new product. Support the technical data to customer / solve the customer's problem / understand customer requirement/market trend and can transfer to technical improvement as the customer needed. 
   

  Responsibilities

  • Technical problem-solving at customer place and conduct in-house experiment to improve product upon the customer.
  • Have the good problem-solving capability to improve the quality of the existing product as well as to develop a new product.
  • Support technical/marketing information as customer request ( and conduct experiment if necessary) and understand customer requirement/market.
  • Plan, check, control all related experiments and processes with safety awareness to let PDCA go forward smoothly and complete on schedule.
  • Collect, conclude and analyze results to let PDCA go well and report/discuss with Technical support and Development Division Manager complete on schedule.
   
  Qualifications
  • Master's degree in Polymer Science and technology-related field.
  • Achieve a minimum GPA of 2.70 for a bachelor's degree and 3.30 for a master's degree.
  • Good English skillToeic score 550 and above,Chinese is advantage.
  • Background in Latex, Compound, and Glove dipping.
  • Strong problem solving, technical skills.
  • Strong English in written and verbal communication.
  • Communicate customer and prospect product pain points to appropriate departments.
  • Handle technical specifications to serve customer requirements.
  • Able to travel to upcountry.

   

  Location

  • Map Tha Phut - Rayong

   

  The attractive remuneration package ( Salary, Bonus, Provident Fund, Group Insurances (Health, Accident and Life) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified.

 • Human Resources Officer (Compensation & Benefit)

  Human Resources Officer (Compensation & Benefit)

   

  Job Highlights

  • Recruitment

  •  Employees Relations
  •  Work in Rayong

    

  Location:  Maptaphut , Rayong

   

  Job Scope and Responsibilities

  • Generated and developed HR analytics, C&B reports, and any ad-hoc reports for supporting HR Department Manager and Top Managements
  • Generated salary structure reports for a pay revisit and provided C&B data for Reward benchmarking in Petrochemical & Refinery Club Survey (Korn Ferry)
  • Managed the whole process of the performance appraisal for bonus pay, salary increment and promotion (off-line)
  • Advised staff in junior-middle level about HR policy, career path and discipline
  • Responsible for HRM works (rotation & promotion, company announcement/PR, organization chart and any audits)
  • Generated Monthly HR Committee presentation and MoM
  • Facilitated data for Job Evaluation Process
  • Revisited and redesigned the personal data flow of HR part to comply with PDPA

   

  General Requirements:

  • Bachelor’s degree or Master’s degree, preferably in human resources management or related field
  • At least 5 - 7 years of experience with emphasis on Compensation & Benefit.
  • Excellent communication skills (both written and oral) and presentation skills
  • Strong computer skill in Microsoft Word, Excel, and Powerpoint
  • Knowledge of legislation impacting Human Resources
  • Good command in English both written & spoken (TOEIC: 550 and above)

   

  The attractive remuneration package ( Salary, Bonus, Provident Fund, Group Insurances (Health, Accident and Life) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified.

 • Human Resources Officer (Recruitment & Employees Relations)

  Human Resources Officer (Recruitment & Employees Relations)

   

   Job Highlights

  - Recruitment

  - Employees Relations

  - Work in Rayong

   
   

  Location:  Maptaphut , Rayong

  Job Scope and Responsibilities

  Recruitment

  - Responsible for end-to-end recruitment process such as screening and evaluating job application, sourcing, job advertising, interviewing and employment contract to select the right candidates.

  - Able to interview both one on one interviews and also can handle group interviews as well.

  - Conduct a group interview to present our company recruitment desk

  - Orientation  to the new hire on the first day onboard   

  - Coordinate with Director for arranging interview schedule for Key role candidate.

  - Building a candidate pipeline in order to support the organization in the future.

  - Support recruitment activities, for instance, job fairs, open house, and career expo. 

  - Handle administrative works relevant to the recruitment process.

   Employee relation

  - Coordinate with HR and other departments to create and sustain positive employee relations and facilitate effective communications between employees and management.

  - Create a positive Employee Experience and lead to higher Employee Engagement. Prepare the related tools or surveys in order to understand employee’s needs and plan the related actions to cope with and achieve the improvement.

  General Requirements:

  - Bachelor’s degree or Master’s degree, preferably in human resources management or related field

  - At least 3 - 5 years of experience with emphasis on Recruitment & Employees Relations.

  - Excellent communication skills (both written and oral) and presentation skills

  - Strong computer skill in Microsoft Word, Excel, and Powerpoint

  - Knowledge of legislation impacting Human Resources

  - Good command in English both written & spoken (TOEIC: 550 and above)

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:


apply now button