career process

 

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร เรามองว่า พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน จึงต้องดูแลกันอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับและหน้าที่อันสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน

ในด้านการสรรหาคนเข้ามาร่วมงานกับเรา

BST พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและนอกเหนือไปจากความรู้ประสบการณ์ทำงาน ก็คือ ทัศนคติ มุมมองต่อการใช้ชีวิตการทำงานกับเพื่อร่วมงานและต่อสังคม มีศักยภาพในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership คิดดี พูดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เน้นการทำงานร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้องของทุกทีม โดยยึดมั่นตามวัฒนธรรมองค์กร Success together เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสรรค์ความสำเร็จ อันประกอบไปด้วย ค่านิยมหลัก 7 ประการ ได้แก่ Safety ,unity, Customer Focus, Continuous Improvement, Envisioning, Sense of Ownership และ Society

ซึ่งคนที่จะรับเข้ามาอยู่ด้วยกัน หากมีค่านิยมเดียวกับเรา ก็จะเข้ามาอยู่ใน สังคมการทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงานด้วยกัน

 

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • Process Engineer

  Job Highlights

  •  Chemical Engineer
  •  Process Improvement
  •  1-5 Years Experienced in Chemical Industry

   

  Job Description

  Position: Process Engineer

  Location: Plant, Map Ta Phut, Rayong

  Report to:  Process Engineering Division Manager

   

  Responsibility: 

  • Data collection, analysis and reporting of process conditions including equipment in process
  • Improve the process to reduce operating cost and improve quality of product
  • Investigating and troubleshooting plant/process problems
  • Involved in product development to meet the customer requirement
  • Using and developing complicated process simulation software

  Qualification:

  • Bachelor or master degree in Chemical Engineering, Chemical Technology or relevant field
  • 1-5 years of experienced in petrochemical or chemical industry
  • Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude.
  • Good command of English(TOEIC : 550 up)
  • Computer literate and Proficient in MS-Office

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

  Human Resource Department
  Bangkok Synthetics Co., Ltd. & BST Elastomers Co., Ltd.

  H/Q:

  22nd Fl., 175 Sathorn City Tower, South Sathorn Road, 
  Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
  Tel : (02) 679-5120 Ext. 1609 Fax : (02) 679-5119

  Plant: 5, I-7 Road, Map Ta Phut Industrial Estate, Muang, Rayong 21150 
  Tel : (038) 038-698698 Ext. 1604 or 1609 

 • Legal Officer / เจ้าหน้าที่กฎหมาย

  Job Highlights

  •  
   Bachelor’s Degree in Law.
  •  
   A minimum of 3 years working experience.
  •  
   Contract Management Officer

  Job Description

  We are seeking an experience Middle-Level Associate to be part of the exciting and dynamic work undertaken by petrochemical industries based in Bangkok.

  Responsibilities
  • Responsible for all legal matters relating to company’s businesses.
  • Research and provide and legal advice and legal updates to business and other supporting units for corporate matters and daily basis on compliance policies and issues.
  • Review and draft business contracts of the organization both in Thai and English.
  • Provide legal opinion and comment to all departments of the company.
  • Provide legal documents such as Power of Attorney, documents relating to business law.
  • Coordinate with outsource lawyers regarding legal action.
  • Ensure that the Company is in compliance with all relevant laws, rules and regulations as well as Petrochemical Industrial units.

  Education / Experience 

  • Bachelor’s Degree in Law.
  • A minimum of 3 years working experience.
  • Excellent spoken & written English (TOEIC score of at least 750)
  • Good organizational and communication skills.
  • Detail-oriented and able to work under pressure.
  • Experience in petrochemical industries will be an advantage.

  The attractive remuneration package ( Salary, Bonus, Provident Fund, Group Insurances (Health, Accident and Life) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified.

 • ช่างเทคนิคเครื่องมือวัดและระบบควบคุม | สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  หน้าที่และวัตถุประสงค์หลัก // Job Highlight

  • ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน และงานซ่อมบำรุงตามคำร้องขอ
  • ทดสอบการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  • เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของฝ่ายผลิตให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

  ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ// Responsibilities

  1. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมตามแผนเชิงป้องกัน และตามคำร้องขอ อีกทั้งบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีสถานณะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  2. ทำเอกสารอนุญาตทำงาน และประสานงานกับหัวหน้ากะส่วนงานผลิตเพื่อออกใบอนุญาตทำงาน อีกทั้งแจ้งผลการซ่อมให้กับหน่วยงานแจ้งซ่อมทราบ
  3. ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องมือวัดและระบบควบคุมที่ได้รับการซ่อมบำรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ถูกต้องปลอดภัย กรณีมีเหตุผิดปกติ (Incident) หรืออุบัติเหตุ (Accident) จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
  4. จัดทำรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและระบบควบคุม และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลงในระบบ CMMS
  5. จัดทำรายการเบิก-จ่ายเครื่องมือ ตามขั้นตอนการบำรุงรักษา เพื่อขออนุมัติและส่งให้เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

  คุณสมบัติเบื้องต้น// Qualification

  • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • มีพื้นฐานทางด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุม และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
  • สามารถวางแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวัดได้ (Preventive Maintenance)
 • Sales Executive / ผู้แทนขาย

  Sales Executive / ผู้แทนขาย

  Location:  Sathorn Office, Bangkok

   

  Job Highlights

  - 3-5 years of working experience in sales both domestic and export

  - Degree in Chemical, Polymer Science or Business

  - Business / Market development role

   

  Job Description

  General Purpose

  The role of Sales Executive is to develop and maintain a deep understanding of the synthetic latex/rubber and End User markets, to use this understanding to help develop, establish and maintain the business strategy, and to implement the tactics required for achievement of company objectives.

   

  Job Scope and Responsibilities

  - Responsible for the development and performance of all sales activities in assigned market and industries.

  - To achieve sales target.

  - Handle sales complaints.

  - Maintain current, detailed, and accurate synthetic latex consumption and supply analysis.

  - Conduct sales plan according to company’s target and customer’s demand for production planning including supply chain and logistics management.

  - Responsible to develop, keep current, and communicate the business’ knowledge of customers and glove end users (market/product) and emerging trends.

  - Responsible to gather, keep current, and communicate the business’ information and knowledge of competitors.

  - Develop relationships with key decision makers and leaders in the market.

   

  Education / Experience 

  - Bachelor’s degree in Chemical engineer or petrochemical engineer or polymer science or business or marketing-related degree or equivalent professional qualification.

  - 3-5 years of working experience in sales, product management, or business/market development role with good analytical and great enterprising mind.

  - Relevant product and industry knowledge.

  - Relevant Medical business knowledge

   

  General requirements

  - Bachelor's degree in Chemical Engineer or related field.

  - Achieve a minimum GPA of 2.70 for a bachelor's degree and 3.30 for a master's degree.

  - Good command of both spoken and written in English (TOEIC : 650up)

  - Experience in managing international business and multiple countries.

  - Good presentation and communication skill.

  - Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude.

  - Computer literate and Proficient in MS-Office.

  Why join us? 

        
         As we are providing the attractive remuneration package will be commensurate with successful candidates such as;

  - Competitive Salary

  - Bonus

  - Provident fund

  - Group insurance ( Health, Accident and Life) 

  - etc.


  Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • Application Engineer l สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  ตำแหน่ง : Application Engineer

  สถานที่  มาบตาพุด, ระยอง

  จุดเด่นของงาน:

  • Development Application
  • Maintenance Application
  • Data Analyst

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  • Maintain and support problem solving regarding operation/development of software systems/applications such as CMMS (e.g. Angel, Maximo), Product Inventory Software Management (Autowarehouse), Process History Database (e.g. PHD), etc. to be ready for use, up-to-date, with high efficiency, available 24 hours a day.
  • Maintain and support problem solving regarding operation/development of Database systems and backups such as Microsoft SQL, Oracle Database to be in a ready-to-use condition. and high efficiency 24 hours a day
  • Analyze, plan and develop new knowledge in software/application/data for improving the system to be efficient, safe, sustainable and in line with business competition.
  • Change management, assess, mitigate, test, regarding any updates to the computer system or related software before being on production, including taking legal action and preventing incidents and non-compliance.
  • Knowledge transfer for support and develop system to employees for each department and the company.
  • Other tasks as assigned by manager.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • Bachelor degree in Computer Science, Engineering or a related.
  • At least 2-5 years’ experience
  • Minimum Average GPA 2.75
  • TOEIC 550 above
  • Experience in CMMS (e.g.Angel, Maximo)
  • Experience in Product Inventory Software Management (Auto warehouse)
  • Experience in Process History Database (e.g.PHD)
  • Experience in Development Code PHP, HTML, Database SQL, Database Oracle, etc.

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:


apply now button