career process

 

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร เรามองว่า พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน จึงต้องดูแลกันอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับและหน้าที่อันสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน

ในด้านการสรรหาคนเข้ามาร่วมงานกับเรา

BST พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและนอกเหนือไปจากความรู้ประสบการณ์ทำงาน ก็คือ ทัศนคติ มุมมองต่อการใช้ชีวิตการทำงานกับเพื่อร่วมงานและต่อสังคม มีศักยภาพในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership คิดดี พูดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เน้นการทำงานร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้องของทุกทีม โดยยึดมั่นตามวัฒนธรรมองค์กร Success together เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสรรค์ความสำเร็จ อันประกอบไปด้วย ค่านิยมหลัก 7 ประการ ได้แก่ Safety ,unity, Customer Focus, Continuous Improvement, Envisioning, Sense of Ownership และ Society

ซึ่งคนที่จะรับเข้ามาอยู่ด้วยกัน หากมีค่านิยมเดียวกับเรา ก็จะเข้ามาอยู่ใน สังคมการทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงานด้วยกัน

 

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • IT Applications Developer Officer | Work Location : Rayong

  Job Highlights

  •  Experience in programming using Visual .NET, SQL
  •  Web Application and Web Service
  •  Work in Map Ta Phut, Rayong

  Job Description

  Responsibilities:

  • Maintain and support operational issues / development of IT Core Business System such as Enterprise Applications System, Analytics Applications and Disaster recovery.
  • Maintain and support operational issues / development of Database System and daily data backup for such as MS SQL, Oracle.
  • Analyze, plan and continuously improve new projects knowledge for IT Core Business improvement to ensure strong functionality with corresponding business rivals.
  • Always verify and arrange readiness test of applications on Test Environment before execute to Production Environment, for any new process adjustments.
  • Able to distribute related knowledge to co-workers and company’s members.
  • Report to supervisors and ask for approval if there is a variation on related systems, including report the working results.
  • Able to standby for user’s services at any time.

  Qualifications:

  • Age 25-32 years old
  • Bachelor degree in Information technology.
  • Minimum Average GPA 2.70

  Skill / Knowledge requirement:

  • At least 1 years’ experience in programming using  ASP.NET, SQL Server , web Application, Web Service and Crystal Report for C#.NET Developer and/or JAVA, J2EE
  • Knowledge of frameworks for .NET or JAVA  Technology.
  • Knowledge of SQL Command, MySQL, SQL Server, Oracle
  • Knowledge of Workflow K2

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

  Human Resource Department
  Bangkok Synthetics Co., Ltd. & BST Elastomers Co., Ltd.

  H/Q:

  22nd Fl., 175 Sathorn City Tower, South Sathorn Road, 
  Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
  Tel : (02) 679-5120 Ext. 1609 Fax : (02) 679-5119

  Plant: 5, I-7 Road, Map Ta Phut Industrial Estate, Muang, Rayong 21150 
  Tel : (038) 038-698698 Ext. 1604 or 1609 

 • Legal Officer / เจ้าหน้าที่กฎหมาย

  Job Highlights

  •  
   Bachelor’s Degree in Law.
  •  
   A minimum of 3 years working experience.
  •  
   Contract Management Officer

  Job Description

  We are seeking an experience Middle-Level Associate to be part of the exciting and dynamic work undertaken by petrochemical industries based in Bangkok.

  Responsibilities
  • Responsible for all legal matters relating to company’s businesses.
  • Research and provide and legal advice and legal updates to business and other supporting units for corporate matters and daily basis on compliance policies and issues.
  • Review and draft business contracts of the organization both in Thai and English.
  • Provide legal opinion and comment to all departments of the company.
  • Provide legal documents such as Power of Attorney, documents relating to business law.
  • Coordinate with outsource lawyers regarding legal action.
  • Ensure that the Company is in compliance with all relevant laws, rules and regulations as well as Petrochemical Industrial units.

  Education / Experience 

  • Bachelor’s Degree in Law.
  • A minimum of 3 years working experience.
  • Excellent spoken & written English (TOEIC score of at least 750)
  • Good organizational and communication skills.
  • Detail-oriented and able to work under pressure.
  • Experience in petrochemical industries will be an advantage.

  The attractive remuneration package ( Salary, Bonus, Provident Fund, Group Insurances (Health, Accident and Life) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified.

 • นักเคมี l สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง (NBL-Site 2)

  ตำแหน่ง : นักเคมี

  สถานที่  มาบตาพุด, ระยอง (NBL-Site 2)

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  - Technical problem-solving at customer place and conduct in-house experiment to improve product upon the customer.

  - Have the good problem-solving capability to improve the quality of the existing product as well as to develop a new product.

  - Support technical/marketing information as customer request ( and conduct experiment if necessary) and understand customer requirement/market.

  - Plan, check, control all related experiments and processes with safety awareness to let PDCA go forward smoothly and complete on schedule.

  - Collect, conclude and analyze results to let PDCA go well and report/discuss with Technical support and Development Division Manager complete on schedule.

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  - Master's degree in Polymer Science and technology-related field

  - Background in Latex, Compound, and Glove dipping.

  - Strong problem solving, technical skills

  - Strong English in written and verbal communication.

  - Communicate customer and prospect product pain points to appropriate departments.

  - Handle technical specifications to serve customer requirements.

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

   

 • IT Infrastructure Systems Engineer

  IT Infrastructure Systems Engineer

   

  Job Highlights

  - Work in Map Ta Phut, Rayong

  - Competitive salary with high benefit

  - Network Security

  Job Description

  Responsibilities:

  - Maintaining and administering computer networks and related computing environments including systems software, applications software, hardware, and configurations.

  - Performing disaster recovery operations and data backups when required.

  - Troubleshooting, diagnosing and resolving hardware, software, and other network and system problems.

  - Maintaining, configuring, and monitoring virus protection software and email applications.

  - Monitoring network performance to determine if adjustments need to be made.

  - Conferring with network users about solving existing system problems.

  - Operating master consoles to monitor the performance of networks and computer systems.

  - Designing, configuring and testing networking software, computer hardware, and operating system software

   

  Skill / Knowledge requirement:

  - Good knowledge in information security standards and practices including incident response, security technology & tool.

  - Strong understanding of network infrastructure and network hardware.

  - Ability to implement, administer, and troubleshoot network infrastructure devices, including wireless access points, firewall, routers, switches, controllers.

  - Knowledge of application transport and network infrastructure protocols.

  - Ability to quickly learn new or unfamiliar technology and products using documentation and internet resources.

  - LAN and WAN experience.

   

  Qualifications:

  - Age 25- 30 years old

  - At least 2 years experience in Infrastructure systems or related field 

  - Bachelor degree in Computer Science, Engineering or a related subject

  - Minimum Average GPA 2.70

  - TOEIC 550 above

  Why join us?       
  As we are providing the attractive remuneration package will be commensurate with successful candidates such as;

  - Competitive Salary

  - Bonus

  - Provident fund

  - Group insurance ( Health, Accident and Life)

  - Good training support 

  - etc.


   Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • พนักงานปฏิบัติการผลิต l สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการผลิต

  สถานที่  มาบตาพุด, ระยอง

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  • ควบคุมดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตยางสังเคราะห์ในพื้นที่ SBR Finishing / SBR Polymerization โดยประสานงานกับ Control Room Operator
  • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของบริษัท (Company Emergency Procedure)
  • รายงานการผลิตและเหตุการณ์ผิดปกติทันทีที่พบเห็นต่อ Foreman
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีเครื่องจักรทำงานผิดปกติ
  • ตรวจสอบดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด
  • บันทึกข้อมูลเครื่องจักรและข้อมูลผลิตภัณฑ์ยางในหน่วย SBR Finishing Unit / SBR Polymerization Unit และจัดเก็บให้ครบถ้วน
  • ให้คำแนะและช่วยเหลือ SBR Product Inspector ได้
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  -  วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาปิโตรเคมี สาขาเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  -  เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.7 ขึ้นไป

  -  มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานปิโตรเคมี ตั้งแต่ 0-3 ปีขึ้นไป

  -  มีความรู้ในด้านกระบวนการผลิต

  -  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  -  มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • ช่างเทคนิคตรวจสอบและวิเคราะห์ / Inspection & Reliability Technician

   ช่างเทคนิคตรวจสอบและวิเคราะห์ / Inspection & Reliability Technician

   สถานที่ปฏิบัติงาน : มาบตาพุด ระยอง

   

  ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ปฏิบัติการตรวจสอบ งานซ่อมบำรุงฉุกเฉิน งาน Shutdown ตามแผนงาน และงาน Turnaround สำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งาน
  2. ควบคุมผู้ช่วยช่างเทคนิคตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์และผู้รับเหมาที่ดำเนินการตรวจสอบ ให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด (งานตรวจสอบและทดสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน)
  3. ควบคุมผู้ช่วยช่างเทคนิคตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์และผู้รับเหมาที่ดำเนินการตรวจสอบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน Inspection และ Reliability อย่างเคร่งครัด
  4. ปฏิบัติตามระบบงานทางด้าน Mechanical Integrity and Reliability ให้เป็นไปตามาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดทำสรุปรายงานเกี่ยวกับสภาพเครื่องจักร
  6. ศึกษาและสรรหาเทคโนโลยีการตรวจสอบสมัยใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานระบบตรวจสอบเครื่องจักร ให้มีความถูกต้องแม่นยำ

  คุณสมบัติเบื้องต้น

  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างยนต์ / ช่างเชื่อม / ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.7 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานปิโตรเคมี / โรงกลั่นน้ำมัน ตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Maintenance, Project และโดยเฉพาะ Inspection จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
   
 • พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ / Lab Technician

  พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ / Lab Technician

   

  Bangkok Synthetics Co., Ltd.
   
  Work Location : Rayong
   
   
   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ทำการทดลอง บันทึกผลการทดลอง และรายงานผลการทดลองตามงานที่ได้มอบหมาย
  • จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือรวมถึงการทวนสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในห้องปฏิบัติการ
  • ควบคุมเอกสารและติดตามความปลอดภัย
  • ทดสอบงานวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลเบื้องต้น สรุปข้อมูลผลการทดลองประจำวันให้มีความถูกต้องแม่นยำ

  คุณสมบัติเบื้องต้น :
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาปิโตรเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม เคมีการยาง หรือเทียบเท่า

  • เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.7 ขึ้นไป

  • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานปิโตรเคมี ตั้งแต่ 0-5 ปีขึ้นไป

  • มีความรู้ในด้านกระบวนการผลิต

  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  • มีความสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

   

   


apply now button