ผลิตภัณฑ์ซีโฟร์

ผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 ได้แก่ บิวทาไดอีน บิวทีน-1 และ MTBE เป็นต้น

ยางสังเคราะห์

ยางสังเคราะห์สไตรีนบิวทาไดอีน สำหรับ ยางล้อ ชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ สายพานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

น้ำยางไนไตร์ล

น้ำยางไนไตร์ล ของ BST มีความสมดุลด้านคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมถุงมือยาง อาทิเช่น ถุงมือตรวจโรค และถุงมืออุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด

Safety Datasheet (SDS), Product Specification and other