BST ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) นำโดยคุณชาตรี ชื่นชมสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมและมอบเงินทำบุญ  เนื่องในกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  มิถุนายน   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

จิตอาสา BST ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์แม่ปูคืนสู่ธรรมชาติ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดและร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปี 2565 โดยทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปล่อยแม่พันธุ์ปูม้า จำนวนรวม 170 ตัว  คืนสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ และมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล สร้างสมดุลระบบนิเวศวิทยา และเพิ่มรายได้ให้กลุ่มประมงโดยรอบ ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง และยังมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด คณะครูและนักการภารโรงของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม D DAY จิตอาสาทาสีและวาดรูประบายสีกำแพงให้สวยงาม ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่ม BST จำนวน 20 แพ็ค โดยมีบาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำนวยการศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายที่ทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดกิจกรรม "พบปะสื่อมวลชนระยอง" เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมและนำเสนอข่าวของสมาคมเพื่อนชุมชนให้ชาวระยองได้รับรู้มาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปี นำโดยคุณมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ และบริษัทสมาชิกสมทบนำโดยคุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมให้การต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชน ณ ร้าน The garden view cafe & restaurant โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนานเป็นกันเอง พร้อมการมอบโชคให้แก่พี่น้องสื่อมวลชน