BST เดินหน้าพัฒนาศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ระยอง

CSR News Tuesday, 12 July 2022 14:14
BST เดินหน้าพัฒนาศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ระยอง
 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) สนับสนุนผ้าม่านกันแสงแดด ให้กับศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ระยอง รวมเป็นงบประมาณ 40,000 บาท ภายใต้โครงการ ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้าง ความดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ประชาชน และผู้มาใช้บริการอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ได้มีบรรยากาศที่ดี และปลอดภัยจากแสงแดดที่เข้ามาภายในอาคารทำให้อากาศร้อน โดยนายวชิระ ศิลาแสงรุ้ง ผู้จัดการแผนกกระบวนการผลิต BST เป็นตัวแทนบริษัท ส่งมอบให้กับคุณณรงค์ เคล้าคล่อง ประธานชุมชนโขดหินมิตรภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ของศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง