SD4 Admin

SD4 Admin

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง และยังมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด คณะครูและนักการภารโรงของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม D DAY จิตอาสาทาสีและวาดรูประบายสีกำแพงให้สวยงาม ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่ม BST จำนวน 20 แพ็ค โดยมีบาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำนวยการศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายที่ทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดกิจกรรม "พบปะสื่อมวลชนระยอง" เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมและนำเสนอข่าวของสมาคมเพื่อนชุมชนให้ชาวระยองได้รับรู้มาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปี นำโดยคุณมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ และบริษัทสมาชิกสมทบนำโดยคุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมให้การต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชน ณ ร้าน The garden view cafe & restaurant โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนานเป็นกันเอง พร้อมการมอบโชคให้แก่พี่น้องสื่อมวลชน

BST Group ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน และมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

 

กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Group) ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ชุมชน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง ระหว่างวันที่ 7-30 เมษายน 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Group) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 38 ชุมชน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 570,000 บาท ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14

โครงการBST Group พบชุมชนสานเสวนาผ่านออนไลน์ 

 เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) และบริษัทในเครือฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดโครงการ BST Group พบชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งมีชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ประกอบการเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ รวม 29 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ข้อมูลโครงการส่วนขยาย ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และข้อมูลด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่น และตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

Page 2 of 2