SD4 Admin

SD4 Admin

วันที่ 17 มิ.ย. 65 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ BST นำโดยคุณสิทธวีร์  ตันตราสัย ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย คุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมพนักงานจิตอาสา ร่วมปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยเติมยางมะตอยบริเวณรอยต่อผิวถนน ภายใต้โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” โดยมีคุณสุนทร ปริญจิตต์ ประธานชุมชนบ้านพลง และชาวชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงระดับพื้นผิวถนนทางเข้าชุมชนบ้านพลง ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน และเป็นการสานต่อความร่วมมือดำเนินกิจกรรมระหว่างบริษัทฯ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของผู้บริหาร ที่ได้พบปะผู้นำชุมชนและสานเสวนาเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมภายนอก โดยเขียนโครงการมานำเสนอผ่าน “คณะทำงานโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยโครงการที่จะผ่านการพิจารณาอนุมัติต้องเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนหรือกลุ่มบุคคลเป็นส่วนใหญ่ และมุ่งเน้นกิจกรรมที่พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ตอบโจทย์ความยั่งยืนต่อไป

Bangkok Synthetics (NBL Plant) and BST Elastomers have been awarded a Silver medal and rated in Top 25 companies assessed by ECOVADIS 

Our Sustainability Score Rating:

  • 59/100
  • 79th percentile

79th percentile, it means our score is higher than or equal to the score of 79 percent of all companies rated by EcoVadis. The percentile rank is calculated at the time of score publication

 

EcoVadis provides holistic sustainability ratings service of companies, delivered via a global cloud-based SaaS platform. The EcoVadis Rating covers a broad range of non-financial management systems including Environmental, Labor & Human Rights, Ethics and Sustainable Procurement impacts. Each company is rated on the material issues as they pertain to their company's size, location and industry.

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา BST Group ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อการศึกษา และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 5-8 มิ.ย. 2565 ในชื่อ “เปลี่ยนขยะ เป็นกองบุญ” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด กนอ. วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ชุมชนวัดชากลูกหญ้า และมีผู้ประกอบการให้การตอบรับร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ หรือ BST ได้รวบรวมวัสดุรีไซเคิล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาร่วมทำบุญด้วย อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน นั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของทุกคน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะช่วยกัน เพื่อโลกใบนี้ | วันสิ่งแวดล้อมโลก
 
 
"วิธีรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

1. Circular Economy แยกขยะให้ถูกวิธี แปลง "ขยะให้กลายเป็น "ทรัพย์" อีกทั้งส่งเสริมแนวคิด “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” 

2. Packaging ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ Reuse ได้ผลิตจากวัสดุ Recycle หรือจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

3. EV Car ลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้คนหันมาสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพราะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนไม่ปล่อยมลพิษและควันดำ

4. Plant Based Food อร่อยด้วยช่วยโลก หรือจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

5. Solar Rooftop ตัวช่วยประหยัดไฟ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีวันหมด เป็นพลังงานสะอาดช่วยลดคำไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก

6. Vertical Garden & Farm จัดสวนรักษ์โลกแนวใหม่ จัดสวนแนวตั้งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพิ่มทัศนียภาพ ช่วยฟอกอากาศ และลดอุณหภูมิของบ้านหรืออาคาร

7. ลงทุนใน Green Investment เลือกลงทุนที่คำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมสังคมและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นตัวเลือกที่กำลังได้รับ

 
 
ขอฟังวิธี “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" ยังไงในแบบที่เพื่อนๆ ทำ หรือไอเดียโดน ๆ มาแชร์กันหน่อยนะ!
 
ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

BST ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) นำโดยคุณชาตรี ชื่นชมสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมและมอบเงินทำบุญ  เนื่องในกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๐๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  มิถุนายน   สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

จิตอาสา BST ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์แม่ปูคืนสู่ธรรมชาติ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดและร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปี 2565 โดยทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปล่อยแม่พันธุ์ปูม้า จำนวนรวม 170 ตัว  คืนสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ และมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล สร้างสมดุลระบบนิเวศวิทยา และเพิ่มรายได้ให้กลุ่มประมงโดยรอบ ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง และยังมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด คณะครูและนักการภารโรงของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม D DAY จิตอาสาทาสีและวาดรูประบายสีกำแพงให้สวยงาม ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่ม BST จำนวน 20 แพ็ค โดยมีบาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำนวยการศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายที่ทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สมาคมเพื่อนชุมชนได้จัดกิจกรรม "พบปะสื่อมวลชนระยอง" เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมและนำเสนอข่าวของสมาคมเพื่อนชุมชนให้ชาวระยองได้รับรู้มาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปี นำโดยคุณมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ และบริษัทสมาชิกสมทบนำโดยคุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมให้การต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชน ณ ร้าน The garden view cafe & restaurant โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนานเป็นกันเอง พร้อมการมอบโชคให้แก่พี่น้องสื่อมวลชน

Page 1 of 2