BST Group ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน และมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

 

กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Group) ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ชุมชน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง ระหว่างวันที่ 7-30 เมษายน 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Group) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 38 ชุมชน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 570,000 บาท ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14

โครงการBST Group พบชุมชนสานเสวนาผ่านออนไลน์ 

 เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) และบริษัทในเครือฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดโครงการ BST Group พบชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งมีชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ประกอบการเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ รวม 29 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ข้อมูลโครงการส่วนขยาย ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และข้อมูลด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่น และตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

BST เร่งสนับสนุนถุงมือทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลใน จ.ระยองอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยผู้เดือดร้อน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 - บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) นำโดยนายชาตรี ชื่นชมสกุล ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เร่งเดินหน้าสนับสนุนถุงมือทางการแพทย์มอบให้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลทับมา และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รวมทั้งสิ้น 35,000 ชิ้น มูลค่า 90,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และในโอกาสบริษัทฯ ครบรอบ 30 ปี นอกจากการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 160 ชุด รวมเป็นเงินบริจาคจากพนักงาน 54,000 บาท เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19 อีกด้วย

 

ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน และขอส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยดูแลป้องกันตนเอง รักษาความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19

BST ครบรอบ 30 ปี เดินหน้ามอบงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า รวม 1,500,000 บาท

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2564 เนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ปี บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตอย่างเต็มกำลัง  โดยมอบงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

 

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด มอบถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 3 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 900,000 บาท เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 และยกระดับความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19  โดยมีนายชาตรี ชื่นชมสกุล ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยผู้บริหารจากบีเอสที ร่วมส่งมอบโดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (บีเอสที) ผู้ผลิตน้ำยางสังเคราะห์ไนไตรล์รายเดียวในประเทศไทย พัฒนาถุงมือยางไนไตรล์สำหรับแพทย์ ที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรง ทนทานต่อการฉีกขาดเจาะทะลุ และป้องกันสารเคมีได้ดี ซึ่งถุงมือเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทีมบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการทำหัตถการและการดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ส่วนชุมชนสัมพันธ์ ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพลา เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ (ทาสีหอระฆัง) และที่พักโรงเรือนดูแลสัตว์ (สุนัข) โดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ส่วนชุมชนสัมพันธ์ ได้รวบรวมเงินจากเพื่อนพนักงานผู้มีจิตศรัทธา BST/BSTE 

     เมื่อวันที่ 20–21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา BST ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563  บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด และ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด ได้เข้ารับโล่รางวัล “โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน” (CSR-DIW Continuous Award 2020) และในปีนี้ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (โครงการผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์) ได้รับรางวัลงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Beginner Award 2020) เป็นปีแรก ซึ่งได้เกียรติจาก นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล