BST เร่งสนับสนุนถุงมือทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลใน จ.ระยองอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยผู้เดือดร้อน

Corporate News Sunday, 05 September 2021 14:15

BST เร่งสนับสนุนถุงมือทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลใน จ.ระยองอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยผู้เดือดร้อน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 - บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) นำโดยนายชาตรี ชื่นชมสกุล ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เร่งเดินหน้าสนับสนุนถุงมือทางการแพทย์มอบให้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลทับมา และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รวมทั้งสิ้น 35,000 ชิ้น มูลค่า 90,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และในโอกาสบริษัทฯ ครบรอบ 30 ปี นอกจากการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 160 ชุด รวมเป็นเงินบริจาคจากพนักงาน 54,000 บาท เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19 อีกด้วย

 

ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน และขอส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยดูแลป้องกันตนเอง รักษาความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19