BST มอบถุงมือทางการแพทย์ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (สสจ.)

Corporate News Thursday, 21 January 2021 08:19
bst nbl gloves bst nbl gloves

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด มอบถุงมือทางการแพทย์ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (สสจ.) จำนวน 400,000 ชิ้น มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และถุงมือที่นำไปมอบเป็นผลิตภัณฑ์ปลายทางชนิดหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมส่งมอบผ่าน นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง