Corporate News | ข่าวสารองค์กร

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด มอบถุงมือทางการแพทย์ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง (สสจ.) จำนวน 400,000 ชิ้น มูลค่ารวม 1.2 ล้านบาท เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และถุงมือที่นำไปมอบเป็นผลิตภัณฑ์ปลายทางชนิดหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมส่งมอบผ่าน นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือบีเอสที ร่วมกับ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 4 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 1,200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน จ.ระยอง ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายมงคล เฮงโรจนโสภณ กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี พร้อมด้วยผู้บริหารจากบีเอสที และธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมส่งมอบ โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางสุทธาทิพย์ หวังสีศิริเพชร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด  บริจาคถุงมือยาง จำนวน 10,000 คู่  โดยมี นพ.คุณากร วงศ์ทิมารัตน์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี  เป็นผู้รับมอบ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลชลบุรีขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจอันงดงามและอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง