career process

 

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร เรามองว่า พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน จึงต้องดูแลกันอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับและหน้าที่อันสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน

ในด้านการสรรหาคนเข้ามาร่วมงานกับเรา

BST พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและนอกเหนือไปจากความรู้ประสบการณ์ทำงาน ก็คือ ทัศนคติ มุมมองต่อการใช้ชีวิตการทำงานกับเพื่อร่วมงานและต่อสังคม มีศักยภาพในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership คิดดี พูดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เน้นการทำงานร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้องของทุกทีม โดยยึดมั่นตามวัฒนธรรมองค์กร Success together เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสรรค์ความสำเร็จ อันประกอบไปด้วย ค่านิยมหลัก 7 ประการ ได้แก่ Safety ,unity, Customer Focus, Continuous Improvement, Envisioning, Sense of Ownership และ Society

ซึ่งคนที่จะรับเข้ามาอยู่ด้วยกัน หากมีค่านิยมเดียวกับเรา ก็จะเข้ามาอยู่ใน สังคมการทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงานด้วยกัน

 

apply now button


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • วิศวกรเครื่องกล | สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล

  สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  รายละเอียดงาน

  - The Mechanical engineer will report to Maintenance Division Manager

  - Responsible to mechanic works e.g. mechanical static equipment, rotating equipment, piping, preventive maintenance, and related for process plant. 

   

  การศึกษา / ประสบการณ์ 

  - Bachelor’s degree in Mechanical Engineering or related field.

  - Mechanical works at least 2- 3 years’ experience in refinery/petrochemical/power plant/synthetic rubber plant or related industry

  - Project execution, technical clarification and control project schedule will be also considered.

  - Good command of written and spoken English (TOEIC score 550 up)

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • วิศวกรกระบวนการผลิต l สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  ตำแหน่ง วิศวกรกระบวนการผลิต

  สถานที่  มาบตาพุด, ระยอง

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  - Data collection, analysis and reporting of process conditions including equipment in process

  - Improve the process to reduce operating cost and improve quality of product

  - Investigating and troubleshooting plant/process problems

  - Involved in product development to meet the customer requirement

  - Using and developing complicated process simulation software

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  - Bachelor or Master degree in Chemical Engineering, Chemical Technology or relevant field

  - 0-5 years of experience in in petrochemical or chemical industry

  - Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude.

  - Good command of English (TOEIC : 550 up)

  - Computer literate and Proficient in MS-Office

   

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • Process Development Engineer l สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  ตำแหน่ง Process Development Engineer

  สถานที่  มาบตาพุด, ระยอง

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  - Monitor process condition and efficiently generate data and summary of process development including raw material, chemical and utility consumption report.

  - Communicate the experimental objectives and testing plans effectively.

  - Execute development project with the highest attention to process and personnel safety.

  - Provide pilot plant testing facilities plan and coordinate with team for facilities preparation, process problem investigation and troubleshooting.

  - Work effectively with product development team, process development team and related disciplines for competent performance of job functions.

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  - Bachelor’s degree / Master’s degree in Chemical Engineering.

  - 2-5 years experiences in petrochemical industry.

  - Polymerization manufacturing and production or process experience is preferred.

  - Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude.

  - Highly self-motivated individual with demonstrated ability to drive for results.

  - Excellent problem-solving skills.

  - Good command of both spoken and written in English (TOEIC : 550 up)

  - Computer literate and Proficient in MS-Office

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:


apply now button