career process

 

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร เรามองว่า พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน จึงต้องดูแลกันอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับและหน้าที่อันสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน

ในด้านการสรรหาคนเข้ามาร่วมงานกับเรา

BST พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและนอกเหนือไปจากความรู้ประสบการณ์ทำงาน ก็คือ ทัศนคติ มุมมองต่อการใช้ชีวิตการทำงานกับเพื่อร่วมงานและต่อสังคม มีศักยภาพในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership คิดดี พูดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เน้นการทำงานร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้องของทุกทีม โดยยึดมั่นตามวัฒนธรรมองค์กร Success together เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสรรค์ความสำเร็จ อันประกอบไปด้วย ค่านิยมหลัก 7 ประการ ได้แก่ Safety ,unity, Customer Focus, Continuous Improvement, Envisioning, Sense of Ownership และ Society

ซึ่งคนที่จะรับเข้ามาอยู่ด้วยกัน หากมีค่านิยมเดียวกับเรา ก็จะเข้ามาอยู่ใน สังคมการทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงานด้วยกัน

 

apply now button


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • วิศวกรเครื่องกล | สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล

  สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง

  รายละเอียดงาน

  - The Mechanical engineer will report to Maintenance Division Manager

  - Responsible to mechanic works e.g. mechanical static equipment, rotating equipment, piping, preventive maintenance, and related for process plant. 

   

  การศึกษา / ประสบการณ์ 

  - Bachelor’s degree in Mechanical Engineering or related field.

  - Mechanical works at least 2- 3 years’ experience in refinery/petrochemical/power plant/synthetic rubber plant or related industry

  - Project execution, technical clarification and control project schedule will be also considered.

  - Good command of written and spoken English (TOEIC score 550 up)

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • นักเคมี l สถานที่ : มาบตาพุด, ระยอง (NBL-Site 2)

  ตำแหน่ง : นักเคมี

  สถานที่  มาบตาพุด, ระยอง (NBL-Site 2)

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  - Control quality system and technical system of laboratory and control quality of Nitrile Latex product.

  - Take care of the raw data testing results by performing review, verification and analyze test result by statistical tools.

  - Judgment quality of finish product.

  - Control and report abnormalities of product quality to management.

  - Advice for prepare and standardize chemical solution for all analysis.

  - Maintain, update the ISO documents or all quality system which educated to use in organization and QC related - information and report as require by manager.

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  - Bachelor or Master Degree of Science Program in Chemistry

  - 0 - 5 years of experience in Laboratory in Rubber or Latex industry

  - Good experimental skills in laboratory

  - Good command of English (TOEIC : 550 up)

  - Computer literate and Proficient in MS-Office

  - Proactive, resourceful & highly motivated with good communication skills and ability to work in high output environment.

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

   

 • เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 5 เดือน) l สถานที่ : สำนักงานใหญ่, สาธร กรุงเทพฯ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 5 เดือน)

  สถานที่ :  สำนักงานใหญ่, สาธร กรุงเทพฯ

  หน้าที่รับผิดชอบ:

  - ทำงานด้านบัญชีและเอกสารด้านบัญชี

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  - วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

  - มีประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ 0-2 ปีขึ้นไป

  - สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับงานด้านบัญชีได้

   

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

 • Inspection and Reliability Engineer l Location : Maptaphut, Rayong

  ตำแหน่ง : Inspection and Reliability Engineer

  สถานที่   Maptaphut , Rayong

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - Inspect all machines base on RBI and RCM tasks implemented

  - Analyze machine failure or machine breakdown case with operation, technologist and maintenance team

  - Vibration and oil analysis, do condition based maintenance

  - Report severe machine to all concern when machine need to overhaul for efficiency improvement

  - Integrity check all equipment in plant, and analyze and predict Plant’s lift time

   

  การศึกษา / ประสบการณ์ : 

  - Bachelor’s degree in Mechanical Engineering or related field

  - 3 years’ experience in mechanic, condition based maintenance, engineering and inspection

  - Good experience in mechanic, vibration, oil analysis and rotating inspection work, RBI, RCM and Plant Integrity in Petrochemical plant would be advantage

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  - Good command of both spoken and written in English (TOEIC: 550 up)

  - Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude.

  - Computer literate and Proficient in MS- Office, Computerized Maintenance Management System (CMMS)

  - Corrosion analysis would be advantage

  - Vibration analysis level II and III would be advantage

  - Oil analysis level II and III would be advantage

  - NDE skill and knowledge would be advantage

  - Knowledge in Plant integrity check

   

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:


apply now button

 

 

  Copyright © 2020, Bangkok Synthetics Co., Ltd. All Rights Reserved.
 

This website does not keep cookies | เว็บไซต์นี้ไม่มีการเก็บคุ้กกี้