career process

 

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร เรามองว่า พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน จึงต้องดูแลกันอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับและหน้าที่อันสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน

ในด้านการสรรหาคนเข้ามาร่วมงานกับเรา

BST พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและนอกเหนือไปจากความรู้ประสบการณ์ทำงาน ก็คือ ทัศนคติ มุมมองต่อการใช้ชีวิตการทำงานกับเพื่อร่วมงานและต่อสังคม มีศักยภาพในการทำงาน มีภาวะความเป็นผู้นำ Leadership คิดดี พูดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เน้นการทำงานร่วมกัน อย่างประสานสอดคล้องของทุกทีม โดยยึดมั่นตามวัฒนธรรมองค์กร Success together เป็นหนึ่งเดียวกันสร้างสรรค์ความสำเร็จ อันประกอบไปด้วย ค่านิยมหลัก 7 ประการ ได้แก่ Safety ,unity, Customer Focus, Continuous Improvement, Envisioning, Sense of Ownership และ Society

ซึ่งคนที่จะรับเข้ามาอยู่ด้วยกัน หากมีค่านิยมเดียวกับเรา ก็จะเข้ามาอยู่ใน สังคมการทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงานด้วยกัน

 

apply now button


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • Safety Engineer | Location : Maptaphut , Rayong

  ตำแหน่ง : Safety Engineer

  สถานที่ : Maptaphut , Rayong

  รายละเอียดงาน

  - Implement safety policies according to corporate programs in order to comply with the laws/regulations of relevant agencies

  - Conduct safety inspection, Risk assessment

  - Gather, analyze, and interpret statistical data relating to accidents, injuries, or occupational diseases or environmental impacts to determine causes and create the preventive measures.

  - Develop and coach the plant emergency to the response team to be ready and prompt response.

  - Develop and conduct safety training

  - Organize safety activities , including the awareness programs

  - Provide the consultancy services and support to the manufactory team

  - Perform other safety duties as assigned by superior

   การศึกษา / ประสบการณ์ 

  - Bachelor’s degree or higher in Safety Occupational Health and Environment Engineering or science or relating (Preferably If having the certificate in safety)

  - Minimum 3 years experiences in Safety  Occupational Health and Environment work (preferably in the refinery or petrochemical  or chemical industry)

  - Having the certificate of pollution controller is the advantage

  ข้อกําหนดโดยทั่วไป

  - Good command of both spoken and written in English (TOEIC : 550 up)

  - Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude.

  - Good communication, analytical skills

  - Computer literate and Proficient in MS- Office

   

 • Instrument Engineer | Location : Maptaphut Plant, Rayong

  ตำแหน่ง : Instrument Engineer - Urgently required

  สถานที่ : Maptaphut Plant, Rayong

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - Scope of Responsibilities

  - Experience more 5 years in engineering company and related field of electrical and instrument work.

  - Responsibility of design, construction and commissioning of electrical and instrument workspecifications.

  - To plan, direct and control the activities of Project with a view to control efficiently on office and field coordination, ensuring that project work handled by our resources and contractors is made in accordance with specification / engineering standard and local mandatory requirements, and goods ordered and arrival meets project schedule and Hal privilege approved validity and construction/ installation are adhered within the scope and according to plan/ safety aspects

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  - Male, age between 25-35 years old.

  - Bachelor’s degree in Instrument Engineering or related field.

  - Instrument works at least 2- 3 years’ experience in refinery/petrochemical/power plant/synthetic rubber plant or related industry

  - Good command of written and spoken English (TOEIC score 550 up)

  - Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude.

   

 • Process Engineer | Location: Plant, Maptaphut, Rayong

  ตำแหน่ง : Process Engineer / วิศวกรกระบวนการผลิต

  สถานที่ : Plant, Maptaphut, Rayong

  Report to:  Process Engineer Division Manager

  หน้าที่รับผิดชอบ: 

  - Data collection, analysis and reporting of process conditions including equipment in process

  - Improve the process to reduce operating cost and improve quality of product

  - investigating and troubleshooting plant/process problems

  - Involved in product development to meet the customer requirement

  - Using and developing complicated process simulation software

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  - Bachelor or master degree in Chemical Engineering, Chemical Technology or relevant field

  - 0-3 years of experience in in petrochemical or chemical industry

  - Good interpersonal relationship with positive leadership/attitude.

  - Good command of English(TOEIC : 550 up)

  - Computer literate and Proficient in MS-Office

  The attractive remuneration package (salary, bonuses, provident fund, group insurances (health, accident and life), good training support etc.) will be commensurate with successful candidates. Only short-listed candidates will be notified. Interested applicants are invited to apply with full resume, a recent photograph, transcript and expected salary to the following address:

   


apply now button