ทอดกฐินสามัคคี

CSR News Tuesday, 13 November 2018 14:15

วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่ วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่ 

 

 

วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่BSTM 52