Admin

Admin

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องกับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ BST พร้อมด้วยทีมงานจิตอาสา BST/E วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ลงพื่นที่ ณ ที่ทำการชุมชนตลาดมาบตาพุด

วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่ วันที่ 8-9พฤศจิกายน 2561 BST GROUP ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไผ่ 

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในระดับชั้น ปริญญาตรี และ ปวส. ในทุกๆปี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา BSTได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาโทจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภาควิชา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 27คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงาน

สวัสดีค่ะ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาว BSTทุกท่าน วันนี้ HRมีภาพบรรยากาศ “โครงการสานฝันเพื่อน้อง” โดยชมรมน้องใหม่ไฟแรง“ชมรม BST สานฝันเพื่อน้อง” มาให้ทุกท่านได้รับชมกัน