The Petroleum and Petrochemical College

Corporate News Thursday, 18 October 2018 15:38

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา BSTได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนิสิตปริญญาโทจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภาควิชา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 27คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงงาน

 โดยพี่อุ๊รองผู้จัดการฝ่ายโรงงานสายเทคนิคให้เกียรติกล่าวต้อนรับและหลังจากนั้นได้รับฟังบรรยายกระบวนการผลิตBST/Eโดยทีมวิศวกรรุ่นใหม่ไฟแรง จาก MF1และ MF7(น้องจุ๊ น้องโชว์ และ พี่ตี๋)ซึ่งน้องๆนิสิตได้รับความรู้อย่างมากมาย หลังจากนั้นคณะผู้เยี่ยมชมฯ ได้เยี่ยมชม PlantTourรวมถึงเข้าเยี่ยมชมส่วนงานควบคุมคุณภาพ (MF8)นำทีมโดย พี่ณัฐ และ พี่แอม นักเคมีมาอธิบายให้ความรู้ต่างๆมากมายเป็นการสร้างความประทับใจกับการต้อนรับที่แสนอบอุ่นจากBSTค่ะ

สุดท้ายนี้HR ขอขอบคุณทุกส่วนงานที่ให้ความร่วมมือสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและรวมพลังแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันSUCCESS Together ค่ะ 

PR PPC